Sachin Tendulkar Gymkhana

MCA, Kandivali West, Mumbai, 11th November 2013